Voorkomen dubbel gegevens wijzigen

Maart 2015

Is het mogelijk dat bij wijziging van persoonsgegevens ook de gegevens die overeenkomen bij bedrijf (bijvoorbeeld DGA) automatisch aangepast worden zodra de daarvoor een extra bevestiging wortd gevraagd om fouten te voorkomen.
Dit geldt hetzelfde voor:
- kind invullen bij hoofdklant, direct koppelen aan partner
- medevennoot koppelen aan bedrijf

Gaat het dan hier om adresgegevens? Vb. je past de gegevens van de "ouder" aan en dan (na bevestiging) het adres ook doorvoeren bij het kind?
Kan je wat meer concrete voorbeelden geven (+ om welke velden het gaat)

Met vriendelijke groeten

Team ErvaarDeVrijheid

www.ervaardevrijheid.com


Dank voor je reactie
Ja, het gaat om de bezoek- en postadres, e-mailadres velden van:
Partner, Kind, ouder
velden:
Straat
Postcode en plaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Faxnummer
website
Ik hoop dat je hiermee verder kan?

Zie mijn reactie waarin de velden zijn vermeld!

We nemen het mee in ons overleg

Met vriendelijke groeten

Team ErvaarDeVrijheid

www.ervaardevrijheid.com


Zou dit werkbaar zijn:


Voorbeeld

je wijzigt een adres : na opslaan krijg je een venster met de melding:

=======================================
Het adres <X> is gewijzigd in <Y>.

Het oude adres <X> komt nog voor bij de volgende relaties:

vinkbox [ ] <naam relatie 1>, <naam standaard correspondent>
vinkbox [ ] <naam relatie 2>, <naam standaard correspondent>
etc.

Vink de relaties aan waarbij het adres <X> gewijzigd moet worden in het nieuwe adres [Y].

knoppen: [WIJZIGING VERWERKEN] [OVERSLAAN]
========================================

Idem voor telefoon/faxnummer, email en website.


Begroting: 2,5 a 3 uur werk.
Status nnb

Artikeldetails

Artikel-ID:
57
Categorie:
Datum toegevoegd:
27-aug-2013 19:37:16

Gerelateerde artikelen