Collectief pensioen

Collectief pensioen invoeren

Voorbeeld van een collectief Pensioen invoeren in AssuPortal

(met dank aan Wil Huizinga)

Collectief pensioencontract invoeren in Assuportal Instellingen dekkingen:
Naam dekking : Pensioen
Omschrijving : Pensioen

Branches : Mogelijkheden kiezen voor: pensioen (in overzicht geselecteerd staat: pensioen)
Velden : velden selecteren die je wilt opnemen

1. Werkgever volledig invoeren
2. Via relatieverband gegevens werknemer invoeren als klant inclusief datum in dienst (en uit dienst)
3. Bij werkgever (is verzekeringnemer):
a. Hoofdcontract invoeren
b. Pensioen hoofdcontractnummer
c. Pakket: ja of nee kiezen (ook bij nee is bij sub-contract te kiezen voor onderdeel pakket)
d. Branche : pensioen
e. Verzekeraar/pensioenfonds
f. Aanvullende gegevens: de algemene pensioen gegevens van het contract
g. Indeling (niet invullen maar indien gewenst invullen bij sub-contract werknemer)
h. Premie: totaal premie
i. Documenten: conform leidraad AFM, afschriften uitvoeringsovereenkomst
4. Bij werkgever Sub-contract van de werknemer invoeren. (Let op: Sub-contract is niet te koppelen aan de werknemer als klant relatie of toe te voegen aan de contracten van de werknemer als klant)
a. Polisnummer : pensioen(polis)nummer werknemer

 
 

b. Pakket : nee
c. Branche : pensioen
d. Onderdeel van pakket: kies hoofdcontract
e. Omschrijving: Pensioen naam werknemer
f. Verstrekker : maatschappij
g. Aanvullende gegevens: (niet invullen)
h. Indeling:
i. objectkeuze : persoon
ii. Omschrijving: naam en geboortedatum werknemer
iii. Dekkingen: OP, WP, Wnp, pensioenleeftijd, salaris e.d.
i. Premie voor die werknemer
j. Documenten: polis, correspondentie betrekking hebben op werknemer
k. Schade, taken en notities zijn per sub-contract in te vullen: ziek of ao of overlijden in te vullen per werknemer