Aanpassing scherm overzicht boekingen

Binnenkort kun je het overzicht van de boekingen op het scherm zelf aanpassen. Op die manier kun je bij het verschuiven van de kolommen de naam van de relatie in beeld houden

In te stellen bijĀ instellingen systeem > visueel