Cloud en privacy

naar aanleiding van de publicatie van D&O (nieuwsbrief actueel 260) hechten wij er belang aan u op een aantal zaken te wijzen zodat u zelf de juiste afweging(en) kunt maken.

Assuportal 2.1
Dit pakket en de hierin opgeslagen data wordt bij een professionele hosting bedrijf binnen Nederland gehost. Hiermee wordt bereikt dat wij zelf invloed hebben op waar deze data staat en ook de backup zelf kunnen regelen.

Google Drive, Dropbox, Evernote, Skydrive, etc.
Deze partijen slaan uw data op in the cloud. U en wij weten niet waar uw data zich bevindt. Deze partijen bepalen dit zelf en regelen ook zelf de eventuele backup-voorzieningen.
Dit houdt in dat uw data ook buiten Nederland en/of Europa kan zijn opgeslagen.
Wij hebben destijds de keuze gemaakt om de opslag van uw digitale dossier bij Google Drive mogelijk te maken, dit na wensen uwerzijds.
Google zelf geeft uitsluitsel over hetgeen zij met de data opgeslagen in Google (Drive) doen.
Zie hiervoor:
https://support.google.com/drive/answer/141702?hl=nl
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/terms/

Mocht u om voor u specifieke redenen uw data niet bij Google willen opslaan dan bieden wij u de volgende alternatieven:

1. een maatwerk installatie van Assuportal 2.1 op uw eigen systeem, zodat de benodigde technische koppeling met onze server in stand kan blijven. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de juiste werking en uw backups.  Ook zult u zelf updates moeten installeren. U werkt dan niet meer in the cloud.
2. een specifieke koppeling van de huidige Assuportal versie met een (S)FTP-account. Dan zou bij u op kantoor een server kunnen worden geplaatst voor de opslag van uw digitale dossier. Ook dan wordt u zelf verantwoordelijk voor deze oplossing.
Natuurlijk kunt u voor deze zaken contact met ons opnemen.
In beide gevallen kunt u geen gebruik meer maken van Google Docs, maar valt u terug op MS Word of Open Office.

Resumerend kan worden aangegeven dat het CPB adviseert dat:
- u zich bewust dient te zijn van de risico's en de hierbij horende verantwoordelijkheden
- uw klanten op de juiste wijze geïnformeerd dienen te worden (dit was en is overigens bij niet-cloud omgevingen niet anders)

- op internet is heel veel informatie te vinden over dit onderwerp. Een mogelijk startpunt kan zijn:

http://www.surfsites.nl/cloud/wat-is-cloud/privacy-en-security-in-de-cloud/