ADN dekking codes

ADN Dekkingscode

Classificatiekenmerk voor verzekeringsdekkingen. ADN, Branche Initiatieven
DEK
ADN Dekkingscode

Codes Value Name

1001 Personen ongevallen in-/opzittenden 1002 Schadeverzekering in-/opzittenden 1008 Verkeersschade ongevallen
1012 Gezinsongevallen

Valid From

Valid To

1015 Ongevallen
1023 Persoonlijke ongevallen opvarenden
1024 Schadeverzekering opvarenden
1100 Arbeidsongeschiktheid
1101 Arbeidsongeschiktheid na eerste jaar
1102 Arbeidsongeschiktheid werknemers WIA bodem 1103 Arbeidsongeschiktheid werknemers WGA-gat 1105 WGA eigen risicodrager dekking
1110 Arbeidsongeschiktheid werknemers excedent 1112 Arbeidsongeschiktheid zwangerschapsdekking 1120 Wezenrente
1200 Basis Ziektekosten
1235 SPP Standaard pakket ziektekosten
1236 Studenten standaard pakket ziektekosten
1237 Aanvullende dekking ziektekosten
1238 Aanvullende dekking bril en lenzen
1245 Tandartskosten
1500 Ziekengeld
1510 Reintegratie
1520 Verzuimdekking
1521 Verzuimdekking ondernemers
1522 Ziektewet eigen risicodrager dekking
1530 Vervangingsdekking
1999 Overig ongevallen en ziekte
2001 Wettelijke Aansprakelijkheid
2002 Casco
2003 Beperkt casco
2004 Voertuigen brand
2005 Voertuigen diefstal
2009 Voertuigen brand en diefstal
2011 Voorruit
2012 Doorlopende Casco Vakantie
2028 Voertuigen brand, diefstal en storm
2033 Caravan
2034 Caravan uitgebreid
2035 ISC Internationaal Service Certificaat
2036 Garantie
2037 Landbouwwerktuigen
2038 Casco laad- en losmateriaal
2039 Caravan extra uitgebreid
2040 Nieuwwaarde garantie
2041 Aankoopwaarde garantie
2042 Boekwaarde regeling
2045 Vervangend vervoer (motorrijtuigen)
2046 Hulpverlening
2049 Pechhulp

(c) SIVI

Business chain: Codelists 23B Pagina 2 Business chain: All Finance Model 1.0

1 augustus 2014

 1. 2050  Accessoire dekking

 2. 2051  Vrije keuze herstelbedrijf

2060 B/M Noclaim garantie 2067 Verhuur (motorrijtuigen) 2070 WA ondergrondse zaken 2080 Motorkleding

 1. 2100  Voortent

 2. 2101  Luifel

 3. 2102  Op-/aanbouw

 4. 2103  Mover

 5. 2104  Verhuur (caravan)

 6. 2105  Hagel- en stormschade

 7. 2106  Hagelschade

2999 Overig motorrijtuigen

 1. 3001  Doorlopende reis

 2. 3002  Doorlopende zakenreis

 3. 3003  Kortlopende reis

 4. 3004  Annulering

 5. 3005  Kortlopende zakenreis

3007 Internationale reisservice 3010 Instrumenten
3020 Sportuitrusting (reis) 3022 Vaartuig
3028 Vaartuig uitgebreid
3031 Zeilplank
3101 Bagage
3104 Geld & cheques
3106 Bijzondere sporten
3110 Vervangend vervoer (reis)

 1. 3112  Zaakwaarnemer

 2. 3113  Reisduur verlenging

3115 Wintersporten

 1. 3119  Samengestelde reis

 2. 3120  Eigen verblijf in Nederland

3255 Verhuur (vaartuigen) 3401 CAR
3403 Montage

 1. 3500  Transport (standaard G14)

 2. 3501  Transport uitgebreid

 3. 3502  Transport extra uitgebreid (all risk G13)

3510 Transport bedrijfsuitrusting 3550 Agrarisch risico
3570 Ladingschade
3580 Werkrisico
3999 Overig zee- en transport 4999 Overig luchtvaart

 1. 5001  Opstal brand

 2. 5002  Opstal brand en storm

 3. 5003  Opstal brand en inbraak

 4. 5004  Opstal uitgebreid

 1. 5006  Opstal alle gevaren

 2. 5007  Opstal extra uitgebreid

 1. 5011  Inboedel brand

 2. 5012  Inboedel brand en storm

 3. 5013  Inboedel brand en inbraak

 4. 5014  Inboedel uitgebreid

5016 Inboedel alle gevaren 5018 Inboedel extra uitgebreid 5021 Glas dekking
5032 Inboedel diefstal

(c) SIVI

Business chain: Codelists 23B Pagina 3 Business chain: All Finance Model 1.0

1 augustus 2014

 1. 5044  Buitenshuis uitgebreid

 2. 5045  Buitenshuis alle gevaren

 3. 5046  Opstal extra uitkering

5050 Inboedel uitwonende kinderen 5302 Kostbaarheden

5400 Elektronica

 1. 5404  Computer

 2. 5405  Computer uitgebreid

 3. 5406  Computer extra uitgebreid

5408 Reconstructiekosten
5420 Bedrijfsschade data en software
5434 Bedrijfsschade gebouwenapparatuur uitgebreid 5444 Bedrijfsschade kantoorelektronica uitgebreid 5454 Bedrijfsschade winkelapparatuur uitgebreid 5464 Bedrijfsschade bedrijfsapparatuur uitgebreid 5508 Huurderving

 1. 5700  Inventaris brand

 2. 5701  Inventaris brand en diefstal

 3. 5702  Inventaris uitgebreid

 4. 5703  Inventaris extra uitgebreid

 5. 5704  Inventaris brand en storm

 6. 5705  Inventaris alle gevaren

 7. 5706  Inventaris dekking

5710 Bedrijfsschade inventaris en goederen 5730 Goederen dekking

 1. 5741  Koelschade

 2. 5742  Opruimingskosten

 3. 5743  Opruimingskosten inventaris/goederen

 4. 5744  Opruimingskosten gebouwen

 5. 5745  Saneringskosten

 1. 5800  Bedrijfsschade brand

 2. 5801  Bedrijfsschade uitgebreid

 3. 5802  Bedrijfsschade extra uitgebreid

5804 Bedrijfsschade brand en storm 5850 Machine breuk dekking
5950 Lijfsieraden
5952 Kunst / Antiquiteiten

 1. 5954  Verzamelingen

 2. 5955  Muziekinstrumenten

 3. 5956  Audio/Visueel/Computer (AVC) apparatuur

5958 Camera apparatuur 5960 Lichtreclame

 1. 5962  Luxe gebruiksvoorwerpen

 2. 5963  Bijzondere bezittingen

 3. 5964  Sportuitrusting (brand)

 4. 5965  Antennes, Zonwering e.d.

 5. 5966  Tuinschade

 6. 5967  Beroepsuitrusting

5970 Huurdersbelang 5975 Verhuur (brand) 5999 Overig brand

 1. 6001  Aansprakelijkheid

 2. 6002  Aansprakelijkheid uitgebreid

 1. 6010  Bedrijfsaansprakelijkheid

 2. 6011  Werkgeversaansprakelijkheid

 3. 6012  Milieu aansprakelijkheid

 4. 6013  Productaansprakelijkheid

 5. 6014  Beroepsaansprakelijkheid

 1. 6020  Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

 2. 6021  Werkgeversaansprakelijkheid ongemotoriseerd verv.

(c) SIVI

Business chain: Codelists 23B Pagina 4 Business chain: All Finance Model 1.0

1 augustus 2014

6022 Werkgeversaansprakelijkheid woon-werkverkeer 6101 Milieuschade
6105 Milieuschade bij derden
6200 Aansprakelijkheid vaartuig

 1. 6990  Jagersrisico

 2. 6991  Huiseigenaar

 1. 6993  Dierenoppas

 2. 6994  Kinderoppas

 3. 6995  Betaald klussen

 1. 6997  Verhuur (aansprakelijkheid)

 2. 6998  Aansprakelijkheid dieren

 3. 6999  Overig (wettelijke) aansprakelijkheid

7999 Overig krediet en borgtocht

 1. 8001  Geld dekking

 2. 8002  Inkomstenverlies

 3. 8003  Kredietrisico

8100 Evenementen
8200 Extra kosten dekking
8999 Overig geldelijke verliezen en diversen 9001 Rechtsbijstand particulieren
9110 Rechtsbijstand motorrijtuigen
9130 Rechtsbijstand verhaalservice
9210 Rechtsbijstand verkeersdeelnemers 9220 Rechtsbijstand personen

 1. 9500  Rechtsbijstand bedrijven

 2. 9501  Rechtsbijstand bedrijven beperkt

 3. 9502  Rechtsbijstand bedrijven uitgebreid

9510 Rechtsbijstand gelieerde onderneming 9520 Rechtsbijstand verhuur onroerend goed 9530 Rechtsbijstand statutair directeur
9540 Rechtsbijstand incasso
9550 Rechtsbijstand eigendom onroerend goed 9901 Rechtsbijstand consument & wonen

 1. 9903  Rechtsbijstand inkomen

 2. 9904  Rechtsbijstand verhuur eigen woning

 3. 9905  Rechtsbijstand fiscaal & vermogen

 4. 9906  Rechtsbijstand wonen

 5. 9907  Rechtsbijstand consument

9990 Overig rechtsbijstand 9999 Overig schade dekking

 1. 10100  Kapitaaldekking

 2. 10101  Uitkering op einddatum bij in leven zijn

10105 Uitkering voor einddatum bij leven en overlijden 10123 Uitkering voor einddatum bij in leven zijn 10199 Overig uitkering bij leven
10201 Uitkering bij overlijden voor einddatum
10208 Uitkering op einddatum bij overlijden
10210 Begrafenis/crematie

 1. 10212  Uitkering op einddatum bij leven en overlijden

 2. 10213  Restitutiedekking bij overlijden

 1. 10299  Overig kapitaal bij overlijden

 2. 10300  Rente Dekking

 3. 10301  Lijfrente direct ingaand levenslang

 4. 10302  Lijfrente direct ingaand tijdelijk

 5. 10303  Lijfrente uitgesteld levenslang

 6. 10304  Lijfrente uitgesteld tijdelijk

 7. 10305  Nabestaandenlijfrente

 8. 10306  ANW-hiaat dekking

 1. 10399  Overig rente

 2. 10400  Universal Life

(c) SIVI

 

Business chain: Codelists 23B Pagina 5 Business chain: All Finance Model 1.0

1 augustus 2014

Code list

Resp.Ag. Codelist id Domain

Codes

10800 Premievrijstelling
10900 Aanvullende dekking leven 10904 Kinderdekking
10906 Verzorgingsdekking
10940 Garantie dekking leven
10999 Overig aanvullende dekkingen 19999 Overig levendekking 

 

bron: SIVI

Artikeldetails

Artikel-ID:
122
Categorie:
Datum toegevoegd:
27-aug-2014 13:57:03